KONTAKT

SPOLOČNOSŤ: 

ARX HOLDING s.r.o.
IČO: 46243682, DIČ: 2023299135, 
korešpondenčná adresa: Sekurisova 11, 841 02 Bratislava

ORSR:  http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=210865&SID=2&P=1 

Kontakt asistent technika: 0948 32 32 33

E-mail: arxreality@gmail.com

web: www.obkladacske-prace.eu